شرایط و ضوابط استاندارد فروش

شما باید این سند را به‌روزرسانی کنید تا T&C شما را منعکس کند.

متن زیر به عنوان یک پیشنهاد عمل می‌کند و مسئولیت S.A اودوو را بر عهده نمی گیرد.

  1. مشتری به صراحت از شرایط و ضوابط استاندارد خود صرف نظر می‌کند، حتی اگر این شرایط پس از شرایط و ضوابط استاندارد فروش تنظیم شده باشد. برای معتبر بودن، هرگونه ابطال و فسخ باید صریحا از قبل به صورت کتبی با آن موافقت شود.
  2. صورتحسابهای ما باید طی 21 روز کاری قابل پرداخت باشد، مگر اینکه مدت زمان پرداخت دیگری در فاکتور یا سفارش مشخص شده باشد. در صورت عدم پرداخت به موقع، شرکت من حق دارد که مبلغ مورد بدهی را به اندازه 10٪ به عنوان جریمه به طور ثابت درخواست کند. شرکت من مجاز است در صورت تأخیر در پرداخت، هرگونه ارائه خدمات را بدون اطلاع قبلی متوقف کند.
  3. اگر پرداخت هنوز بیش از شصت (۶۰) روز پس از تاریخ سررسید پرداخت عقب افتاده باشد، شرکت من این امکان را دارد که از خدمات یک شرکت بازیابی بدهی استفاده کند. هزینه های حقوقی توسط مشتری قابل پرداخت است.
  4. بعضی از کشورها نیاز به ازدایا درمایه مبلغ صورتحسابها در داخل قوانین داخلی خود را دارند. هرگونه ازدایا درمایه باید توسط مشتری به سازمانهای مالی متصل شود. به هیچ وجه شرکت من نمیتواند در هزینه‌های مربوط به قوانین یک کشور دخالت کنه. مبلغ صورتحساب وبنابراین به صرفا به شرکت من به صورت کامل و بدون هیچ هزینه‌های مربوط به قوانین کشوری که مشتری در آن جاست، پرداخت خواهد شد.
  5. شرکت من متعهد است که بهترین خدمات را به موقع و با رعایت زمانبندی مورد توافق ارائه دهد. با این حال، هیچ یک از تعهدات آن نمی‌تواند به عنوان یک تعهد برای دستیابی به نتایج در نظر گرفته شود. شرکت من نمی‌تواند به هیچ عنوان از سوی مشتری درخواست کند که در قالب هر گونه ادعای خسارتی از سوی مشتری توسط مشتری در برابر خریدار ظاهر شود.
  6. برای اعتبار خرید، شرکت من باید در مورد هر ادعایی اطلاع داده شود که با ارسالنامه ای به نشانی ثبت شده خود با استفاده از پست ثبتی، حداکثر 8 روز پس از تحویل کالا یا ارائه خدمات انجام شود.
  7. همه روابط قراردادی ما تنها توسط قانون ایران حاکم خواهد بود.