فرم درخواست شغل

یک فایل رزومه یا پروفایل لینکدین را ارائه دهید
توضیحات کار
شغل
کارگر خط تولید
مکان
شاه چراغ پارسیان (مرکزی)
دپارتمان
مدیریت / قایم مقام مدیر عامل / معاونت اجرایی / تولید
نوع استخدام
موقت

Time to Answer

2 open days

Process

1 Phone Call
1 Onsite Interview

Days to get an Offer

4 Days after Interview